Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Συγγραφή μιας Επιστημονικής Εργασίας

18,91 17,02

Η Συγγραφή μιας Επιστημονικής Εργασίας

18,91 17,02

  • Κωδ. Ευδόξου:
   33153103
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-215-1
  • Έκδοση:
   3η αναν., Ιούνιος 2013 || 1η, 1995
  • Κωδ. καταλόγου:
   402215
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   293
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο κινείται σε δύο άξονες. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα “η συγγραφή μελέτης”, εστιάζοντας την προσοχή του τόσο σε ουσιαστικά όσο και σε τυπικά ζητήματα. Υποδεικνύεται στον αναγνώστη τι να προσέξει κατά την επιλογή του θέματος της μέλετης του, πώς να εξειδικεύσει το θέμα του, πώς να εντοπίσει και να αξιοποιήσει σχετικές πληροφορίες και πώς να προχωρήσει στη σύνθεσή της μελέτης του. Περιγράφονται επίσης τυπικά θέματα που έχουν σχέση με την πληκτρολόγηση και την καλαισθητική εμφάνιση της μελέτης.
Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα “σχεδιασμός, διεξαγωγή και παρουσίαση έρευνας”, διευκρινίζοντας βασικές έννοιες που αφορούν στην έρευνα, όπως: πρόβλημα

Περιεχόμενα

Πρόλογος πρώτης έκδοσης
Πρόλογος τρίτης έκδοσης
Εισαγωγή
Η διαδικασία συγγραφής μελέτης
Μια περίπτωση
Χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας
Σχεδιασμός και διεξαγωγή μιας έρευνας
Παρουσίαση μιας έρευνας
Παράρτημα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες