Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρίστος Παπαρίζος

Ο Χρίστος Α. Παπαρίζος είναι διδάκτωρ γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διπλωματούχος Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών. Από το 1997 είναι Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρμόδιος σε θέματα γλώσσας. Αντικείμενα της έρευνάς του είναι η διδακτική της γλώσσας, η πραγματολογία και ο γλωσσικός σχεδιασμός, ενώ οι στόχοι του εστιάζονται στην αξιοποίηση δεδομένων της γλωσσολογίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αποτέλεσμα αυτών των αναζητήσεων ήταν να εισαχθεί, για πρώτη φορά σε εθνική κλίμακα, πραγματολογική προσέγγιση της γλώσσας στο δημοτικό και, παράλληλα, να αναπτυχθούν αναλυτικά προγράμματα, για πρώτη φορά επίσης ενταγμένα σε γλωσσικό σχεδιασμό (1997-2003).
΄Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό, Νέα Παιδεία, 1989• Η επικοινωνιακή προσέγγιση, Νέα Παιδεία, 1990• Η μητρική γλώσσα στο σχολείο (αναθεωρημένη επανέκδοση των δύο προηγούμενων), Μ. Π. Γρηγόρης, β΄ έκδοση 2002• Η ελληνική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μ.Π. Γρηγόρης, β΄ έκδοση 2002 κ.ά. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: