Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γλωσσική Πολιτική και Γλωσσική Παιδεία

18,02 16,22

Γλωσσική Πολιτική και Γλωσσική Παιδεία

18,02 16,22

Περιγραφή

Στην ελληνική βιβλιογραφία ως τώρα τα διάφορα ζητήματα της γλωσσικής εκπαίδευσης προσεγγίζονταν κατά κανόνα αυτοτελώς, δηλαδή χωρίς να εντάσσονται –συστηματικά τουλάχιστο– στα ευρύτερα πολιτικοκοινωνικά πλαίσια του γλωσσικού σχεδιασμού. Το τελευταίο επιχειρείται με το βιβλίο Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία.

•Θέματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας-διδακτικής, όπως ο γραμματισμός, τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία του δημοτικού, εξετάζονται στο πρώτο μέρος του βιβλίου άμεσα ή έμμεσα, σε συσχετισμό με τις εθνικές και με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και σε συνάρτηση με τις δυναμικές της οικουμενικής κοινωνίας.
•Ο γλωσσικός σχεδιασμός, ως γλωσσική πολιτική και ως επιστημονικός κλάδος, εξετάζεται ειδικά στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, όπου γίνονται αντικείμενο πραγμάτευσης και συγκεκριμένα ζητήματα, όπως:
–οι πολιτικές αποφάσεις επί γλωσσικών θεμάτων
–οι προοπτικές της ελληνικής γλώσσας
–οι σχέσεις της ελληνικής γλώσσας με τις γλώσσες της μείζονος περιοχής
–η πολιτική διδασκαλίας της στους ξένους
–η πολιτική διδασκαλίας των ξένων γλωσσών
–η διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.ά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία – Διδακτική της Γλώσσας
Θέματα γλωσσικού σχεδιασμού
Παράρτημα: Διάλογος με την Άννα Διαμαντοπούλου. Η ελληνική γλώσσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομικό καθεστώς, η σημερινή κατάσταση και οι προοπτικές
Πηγές και βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]