Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αθανάσιος Βακαλιός