Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη

11,75 10,58

Το Πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη

11,75 10,58

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του προγράμματος που εκπονήθηκε ήταν η διερεύνηση του ερωτήματος κατά πόσον η εκπαίδευση που παρέχεται στη μουσουλμανική μειονότητα μπορεί με τις σημερινές προϋποθέσεις να εκφράσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από τη θέση ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου συναρτάται με την κατάσταση που υπάρχει στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, στην περιοχή που αυτό λειτουργεί, καθώς και με τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο τη λειτουργία του σχολείου και την πραγμάτωση των στόχων του, επιχειρήθηκε να δοθεί μια σφαιρική απάντηση στο ερώτημα που περιλαμβάνει ο βασικός σκοπός της έρευνας. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η αποσαφήνιση καίριων θεωρητικών προβλημάτων που αναφέρονται στο επίκαιρο και για τη χώρα μας θέμα της πολυπολιτισμικότητας και του πλουραλισμού, που άπτεται του ζητήματος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Γενική και κοινωνιολογική θεώρηση του προβλήματος
Η συγκεκριμένη πολυπολιτισμική εικόνα της δυτικής Θράκης
Η εκπαίδευση στη μειονότητα
Ιδιομορφίες και δυσκολίες της έρευνας
Συμπεράσματα και προτάσεις
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και το πρόβλημα διαμόρφωσης νέου πολιτισμικού περιβάλλοντος

[Περισσότερα...]