Υπάρχει εκτεταμένο βιογραφικό και εργογραφικό σημείωμα στο βιβλίο.

Filter