Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αρμονία της Μουσικής και η Αισθητική της

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31453
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0306-2
  • Έκδοση:
   1η, 1993
  • Κωδ. καταλόγου:
   557142
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   20,5 x 21,5
  • Σελίδες:
   397
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αποβλέπει περισσότερο στο παιδαγωγικό μέρος. Ενδιαφέρεται περισσότερο να βοηθήσει τα παιδιά να δουν την αρμονία μέσα από ένα ευρύ φάσμα “σκέψης και προβληματισμού”. Να καταλάβουν πέρα για πέρα ότι η λύση ενός θέματος με έναν τρόπο και με βάση μόνο τους κανόνες δεν έχει καμία αξία. Μέλημα του συγγραφέα είναι οι παράμετροι που ανοίγονται με τη διαφορετική κάθε φορά χρήση των “υλικών” της αρμονίας, γιατί μόνο τότε αρχίζει και η αισθητική πλευρά. Έχει δύο σκοπούς: α) το κάθε θέμα να το λύνουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και β) όλα τα θέματα να παίζονται στο πιάνο, η “ακουστική εικόνα” είναι πολύ σημαντική.

Περιεχόμενα

Προλόγισμα
Αντί προλόγου
Εισαγωγή
Τα πρώτα βασικά στοιχεία της μουσικής: ρυθμός, μελωδία, αρμονία
Η αρμονία
Είδη συγχορδιών
Έκταση των φωνών
Μελωδική κίνηση των φωνών
Διάφοροι κανόνες
5ες και 8ες παράλληλες και αντιπαράλληλες
Διασταύρωση και υπερπήδηση των φωνών
Υπέρβαση
Ευθείες και κρυμμένες 5ες και 8ες
Ο προσαγωγέας
Διαφορά θεμελίου και βάσης
Η θέση μιας συγχορδίας
Οι μορφές των συγχορδιών
Οι μείζονες συγχορδίες I-IV-V
Οι μείζονες συγχορδίες και οι συνδέσεις τους
Αλλαγή θέσεως της ίδιας συγχορδίας
Παρατήρηση
Στάδια λύσης ενός θέματος
Εναρμονισμένα θέματα
Οι δέκα μη εντολές
Πρώτη αναστροφή των συγχορδιών
Συνδέσεις μειζόνων συγχορδιών σε αναστροφή
Κάποιες σκέψεις
Προσαγωγέας, παράλληλες, διασταυρώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες
5ες και 8ες παράλληλες – λεπτομέρειες
8ες Αντιπαράλληλες
Γυμνές 4ες
Διασταύρωση, υπέρβαση, υπερπήδηση
Ευθείες 5ες
Κάποιες σκέψεις
Β΄ αναστροφή συγχορδιών (6/4)
Διαβατικό V 6/4
Διαβατικό Ι 6/4
Πτωτικό Ι 6/4
Ποικιλματικό 6/4
Η συγχορδία VI 6/4
Οι συγχορδίες σε β’ αναστροφή
Οι δευτερεύουσες συγχορδίες
Η συγχορδία VI βαθμίδας
Συγκοπική αρμονία
Συγχορδία ΙΙ
|Tierce de Picardie
Συγχορδία VII
Παρατήρηση: για VII συγχορδία
Συγχορδία ΙΙΙ
Γενικές παρατηρήσεις
Σκέψη
Οι σχέσεις των συγχορδιών μεταξύ τους
Εναρμόνιση μελωδίας – λεπτομέρειες
Εναρμόνιση στις παύσεις
Εναρμόνιση θεμάτων σε ελάσσονες κλίμακες
Λίγα σχετικά με την αρίθμηση
Μερικές βασικές αρχές
Παρατήρηση
Συνδέσεις συγχορδιών με ανιούσες και κατιούσες τρίτες
Πτώσεις
Τελεία πτώση ή αυθεντική
Απροσδόκητη πτώση
Εκκλησιαστική πτώση
Πτώση στη δεσπόζουσα
Φρυγική πτώση
Πτώση VII6 – I
Ατελής πτώση
Πτώση Ι 6/4
Βαρβαρική πτώση
Μικρές Κατέντζες
Η συγχορδία V7
Καταστάσεις της V7
Λύσεις της V7
Παρατηρήσεις
Δευτερεύουσες δεσπόζουσες
Η χρήση των παύσεων
Τονικότητα-Μετατροπία-Μετατονία
Στάδια μετατροπίας
Είδη μετατροπίας
Διατονική μετατροπία
Χρωματική μετατροπία
Εναρμόνια μετατροπία
Η Ντιμινουίτα σε εναρμόνια μετατροπία
Εναρμόνια μετατροπία με την Vib
Εναρμόνια μετατροπία με αλλοιωμένες συγχορδίες
Εγκαθίδρυση νέου τόνου
Μετατροπίες-γενικά-σκέψεις
Μετατροπία στον τόνο της δεσπόζουσας
Μετατροπία στον τόνο της υποδεσπόζουσας
Γενικά για τη μετατροπία
Ο ρόλος της κοινής συγχορδίας
Συγχορδία VII7
Ντιμινουίτα (VII70)
Χρωματική κίνηση
ΗΗ Ντιμινουίτα σε εναρμόνια μετατροπία
Οι συγχορδίες VII, VII7 και Ντιμινουίτα στα έργα των μεγάλων συνθετών
Θέματα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες