Ο Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου είναι Λέκτορας Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΤΔΕ. Έχει ολοκληρώσει βασικές σπουδές (Ψυχολογία και Φιλοσοφία) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακά (Ψυχολογία, Παιδαγωγικά & Management) στα Πανεπιστήμια UMIST και University of Manchester της Μ. Βρετανίας. Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα οργανωσιακής ψυχολογίας/συμπεριφοράς, εργασιακής ευεξίας, επιχειρησιακής ηθικής, ηγεσίας και παιδαγωγικής ψυχολογίας. Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τον διαπρεπή καθηγητή του Lancaster University Management School, Cary Cooper (CBE) έχει εκδώσει τέσσερεις διεθνείς τόμους στον χώρο της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς.

Filter