εξώφυλλο Ευρώ ή Δραχμή?

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ