Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επί σειρά ετών έχει διδάξει στο Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" του ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Filter