Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βάσω Παπαδημητρίου

Η Βάσω Παπαδημητρίου έχει ασχοληθεί με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από το 1980. Έχει διδάξει το αντικείμενο στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και από το 1986 μέχρι το 1996 στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ ως Λέκτορας αρχικά και ως Επίκουρη Καθηγήτρια στη συνέχεια. Από το 1997 διδάσκει στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά ένα μεγάλο μέρος στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τόσο στο πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσο και των φυσικών επιστημών και έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: