Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο

12,64 11,38

In stock
Μια διαχρονική θεώρηση

12,64 11,38

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31957
Εκδόσεις:  
Τόμος:   3
ISBN:   978-960-7643-65-0
Έκδοση:   4η ανατύπωση, Νοέμβριος 2006 || 1η, Ιούνιος 1998
Κωδ. καταλόγου:   643658
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   195

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο της εκπαίδευσης στο οποίο στηρίχτηκαν πολλές ελπίδες τόσο για τη συμβολή της στη βελτίωση του περιβάλλοντος όσο και στον ανανεωτικό χαρακτήρα της από εκπαιδευτική σκοπιά, ελπίδες όμως που διαψεύσθηκαν ως ένα σημείο καθώς δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τη στιγμή αυτή η ουσιαστική και σε εκτεταμένο βαθμό ένταξη της στα προγράμματα των σχολείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από το βιβλίο αυτό επιχειρείται η ανάλυση των αιτίων στα οποία οφείλονται τα εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα προγράμματα του σχολείου. Η ανάλυση αυτή γίνεται μέσα από μία διαχρονική θεώρηση της εξέλιξης της έννοιας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και της πορείας της σε συσχετισμό με το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την προώθησή της στο σχολείο και στοχεύει στο να αποτελέσει εργαλειακό στοιχείο για τη βαθύτερη κατανόηση και την κριτική ανάλυση των σχετικών θεμάτων. Μια τέτοια θεώρηση συνέχει τη δυναμική να συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση των ακολουθούμενων διδακτικών προσεγγίσεων όσο και στην παράκαμψη των παραγόντων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Συντομογραφίες
Καταβολές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις δεκαετίες ’60-’70
Από τη θεωρία στην πράξη
Αμφιλεγόμενες έννοιες και πρακτικές στην ΠΕ
ΠΕ στη δεκαετία του ’90
Προοπτικές για την [Περισσότερα…]