εξώφυλλο Περί Φύσεως (Δεμένο εξώφυλλο)

Θεόδωρος Παπαγγελής