Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στέφανος Παπαναστασίου

Ο Στέφανος Παπαναστασίου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής, κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού (MSc) διπλώματος στην Εφαρμοσμένη και Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική. Έχει διατελέσει διδάσκων με βάση το ΠΔ 407/80 στην Ελλάδα, ερευνητής σε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τεχνικός σύμβουλος σε αρχές της ΕΕ και της ελληνικής διοίκησης, και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του αφορούν ζητήματα Εφαρμοσμένης και Συγκριτικής Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς επίσης και ζητήματα βάσεων δεδομένων και ερευνητικών υποδομών.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: