Ο Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ.

Filter