Ο Σωτήρης Τιτής (1949) σπούδασε ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι καθηγητής Λυκείου, με αντικείμενό του τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία και τα Λατινικά.

Filter