Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μεθοδολογία Επεξεργασίας Κειμένου και Παραγωγής Λόγου

2,99 2,69

Μεθοδολογία Επεξεργασίας Κειμένου και Παραγωγής Λόγου

2,99 2,69

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-10-0105-0
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Σεπτέμβριος 1999 || 1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   320203
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   303
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές του Λυκείου: ένα οδηγός ορθοέπειας κι ένας χρήσιμος μηχανισμός παραγωγής λόγου με εκφραστικές «συνταγές» και με επιμελημένα γυμνάσματα για την υγιή γλωσσοκαλλιέργεια — όπως άλλωστε υπαγορεύουν τα νέα πρότυπα διδασκαλίας στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης. Ο αναγνώστης στις σελίδες του θα συναντήσει: Επιλεγμένα κείμενα για επεξεργασία, ανάλογα με τη θεματολογία του σχολικού βιβλίου. Υποδειγματικές ασκήσεις επεξεργασίας κειμένου με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ανοιχτής ή ελεύθερης ανάπτυξης, αντικειμενικού τύπου. Κανόνες ορθοέπειας. Μεθόδους ανάπτυξης παραγράφου και ασκήσεις. Απαντήσεις των ασκήσεων. Κανόνες άσκησης της μνήμης. Ορισμούς βασικών Εννοιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πρώτος θεματικός κύκλος, Η Γλώσσα
Δεύτερος θεματικός κύκλος, Ο Λόγος
Τρίτος θεματικός κύκλος, Η Περιγραφή, Η αφήγηση
Ασκήσεις μη ενταγμένες σε θεματικές ενότητες
Μηχανισμοί ορθοέπειας
Συντακτικά σχήματα γλωσσομάθειας
Η παράγραφος – Δομή και λειτουργία
Απαντήσεις των ασκήσεων του πρώτου μέρους
Απαντήσεις στις ασκήσεις αυτονομίας
Ορισμοί βασικών εννοιών
Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη μνήμη σας

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες