Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σοφία Βούρη

Η Σοφία Βούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και διδάσκει Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Το συγγραφικό της έργο είναι επικεντρωμένο στην αρχειακή έρευνα για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του μακεδονικού χώρου την εποχή των εθνικών ανταγωνισμών και στην έκδοση τόμων με σχετικό αρχειακό υλικό. Επίσης στο έργο της μελετά ζητήματα που αναφέρονται στη σχέση της εθνικιστικής ιδεολογίας με τη συγκρότηση εθνικής συνείδησης, με πεδίο αναφοράς τα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών. Στα σημαντικότερα βιβλία της περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: "Εκπαίδευση και Εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η Περίπτωση της Βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904" – Παρασκήνιο 1992, "Πηγές στην Ιστορία της Μακεδονίας. Πολιτική και Εκπαίδευση 1875-1907" – Παρασκήνιο 1994. "Τα Σλαβικά Εγχειρίδια Ιστορίας της Βαλκανικής 1991-1993. Τα Έθνη σε Πόλεμο" – Gutenberg 1997, "Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας, Εκκλησία και Κράτος 1889-1905" – Gutenberg 1999.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες