Είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης.

Filter