εξώφυλλο Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας

Σαράντης Καλυβίτης

Καθηγητής Μακροοικονομικής και Διεθνούς Χρηματοδοτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (BA, MSc) και διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα εξής πεδία: Μακροοικονομική, Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης, Διεθνής Χρηματοδοτική.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: