Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας

16,92 15,23

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12578767
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1429-4
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550592
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   189
Περιγραφή

Το βιβλίο Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις μακροοικονομικές πτυχές των διεθνών συναλλαγών. Στα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτονται οι νομισματικές σχέσεις μεταξύ των οικονομιών, με κύριο άξονα τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, αλλά και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία για τον καθορισμό των πραγματικών μεγεθών που προσδιορίζουν την εξωτερική μακροοικονομική ισορροπία, όπως το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, χρησιμοποιώντας απλά υποδείγματα βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία. Κύριος στόχος του βιβλίου και της παρουσίασης των θεμάτων είναι η σύνδεση μεταξύ των εισαγωγικών προπτυχιακών εγχειριδίων στα Διεθνή Οικονομικά, όπως το δημοφιλές Διεθνής Οικονομική των P. Krugman και M. Obstfeld (Εκδόσεις Κριτική) ή το νεότερο International Economics των R. Feenstra και A. Taylor (Worth Publishers), και του κλασικού μεταπτυχιακού εγχειριδίου Foundations of International Macroeconomics των M. Obstfeld και K. Rogoff (MIT Press).

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Νομισματικές σχέσεις και μακροοικονομική ισορροπία στην ανοικτή οικονομία
Το νομισματικό υπόδειγμα ανοικτής οικονομίας
Ανοικτή οικονομία με ευκαμψία τιμών
Ανοικτή οικονομία με δυσκαμψία τιμών
Συναλλαγματικές κρίσεις
Συναλλαγματική πολιτική
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και διαχρονικό εμπόριο
Δημοσιονομική πολιτική και εξωτερική ισορροπία
Επικαλυπτόμενες γενεές και δημοσιονομική πολιτική
Εξωτερικό χρέος
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Η Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, τόμος 2

18,51 16,66