Ο Sam Ed Brown, πρώην χημικός, εγκατέλειψε το αρχικό του επάγγελμα προκειμένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, και έκτοτε διακρίθηκε όσο ελάχιστοι άλλοι στον τομέα του. Διετέλεσε Διευθυντής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείων επί πολλά χρόνια, ενώ στη συνέχεια διορίστηκε Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος στο Texas Woman’s University.

Filter