Ο Robert E. Scholes, είναι Αμερικανός Καθηγητής με ειδικότερα αντικείμενα ενδιαφέροντος τη διασκαλία της λογοτεχνίας και τη συγκριτική φιλολογία, το νεότερο πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης.

Filter