Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Περσεφόνη Σιμενή

Η Περσεφόνη Α. ΣΙΜΕΝΗ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (1987-1991). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο
Τμήμα (1993-1996) και έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, με
δύο κατευθύνσεις: α΄) Εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διοίκηση, και β΄) Σχολική
Ψυχολογία και Συμβουλευτική. Μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
(2002-2004). Το 2007 υποστήριξε τη διατριβή της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών και αναγορεύτηκε διδάκτορας με άριστα. Είναι συνεργάτις του Εργαστηρίου
Ιστορικού u913 Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Πατρών και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ). Έχει ανακοινώσει ερευνητικές της εργασίες σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Ως δασκάλα έχει εργαστεί στην ιδιωτική (1996-1998) και στη δημόσια
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από το 1998 έως σήμερα).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: