Ο Πάνος Τριγάζης, οικονομολόγος-διεθνολόγος, υπήρξε γραμματέας της ΕΕΔΥΕ την περίοδο 1981-91 και στέλεχος του διεθνούς κινήματος ειρήνης, όπου εξακολουθεί να συμμετέχει συνεργαζόμενος στενά με το Ίδρυμα Μπέρτραντ Ράσσελ της Βρετανίας. Είναι μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων.

Filter