Ο Παναγιώτης Ι. Σταμάτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΕΠΑΕΣ), στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση». Έχει πραγματοποιήσει πολυετείς σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και έχει εργαστεί μακροχρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το συγγραφικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο του αναπτύσσεται στην Ελλάδα και διεθνώς.

Filter