Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Νηπιαγωγείο του 21ου Αιώνα

18,00 16,20

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το Νηπιαγωγείο του 21ου Αιώνα

18,00 16,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   112691517
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2363-0
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2022
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557435
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   332
Περιγραφή

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής στην Προσχολική Αγωγή και την Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η εκπαιδευτική πραγματικότητα επηρεάζεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους, δημιουργώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις που ολοένα αυξάνονται, σημαντικά προβλήματα σε βάρος της εύρυθμης σχολικής λειτουργίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία, ως επακόλουθο συνειδητής, διαρκούς και συναινετικής διαδικασίας, καλείται να συνεισφέρει στην εξεύρεση ήπιων λύσεων για διαχρονικά οξυμένα προβλήματα και ιδιαίτερα σε αυτά που υπονομεύουν, σε όλα τα επίπεδα, τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, προκαλώντας αρνητικές συνέπειες.
Επιπρόσθετα, το βιβλίο πραγματεύεται προβλήματα συμπεριφοράς, δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παιδική ηλικία με απώτερο στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την πρόληψη. Αναπτύσσεται το καίριο ζήτημα της προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και η επίδραση της σχέσης εκπαιδευτικών – μαθητών/μαθητριών στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπως επίσης και της ποιότητας στη σχέση σχολείου – οικογένειας. Επιπλέον, παρουσιάζονται ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της συμβουλευτικής στο σχολικό περιβάλλον και τα πεδία εφαρμογών της, τα οποία συνδέονται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τις παρεμβάσεις πρόληψης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
1. Προσχολική αγωγή και νηπιαγωγεία στις αρχές του 21ου αιώνα
2. Προβλήματα συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία
3. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην Προσχολική Αγωγή
4. Προσχολική αγωγή και επικοινωνία: διεπιστημονική προσέγγιση
5. Η συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον
6. Η διδασκαλία της επικοινωνίας στο Νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα
7. Επικοινωνία στην προσχολική αίθουσα διδασκαλίας:
Ο θόρυβος, η κακή επικοινωνία και η παραεπικοινωνία ως σύγχρονες μορφές σχολικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση (Έρευνα)
Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Για τους Συγγραφείς
 • Ελένη Ν. Νικολάου

  Η Ελένη Ν. Νικολάου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΕΠΑΕΣ). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία στο City University του Λονδίνου και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει εργαστεί μακροχρόνια ως ψυχολόγος σε δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά.

 • Παναγιώτης Ι. Σταμάτης

  Ο Παναγιώτης Ι. Σταμάτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΕΠΑΕΣ), στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση». Έχει πραγματοποιήσει πολυετείς σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και έχει εργαστεί μακροχρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το συγγραφικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο του αναπτύσσεται στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες