Ο Mik Wisniewski είναι Senior Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ερευνητική του τεχνογνωσία σχετίζεται με τη συγκριτική αξιολόγηση και την επιχειρηματική ανάλυση και μοντελοποίηση. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία και στην παροχή συμβουλών στους τομείς της οικονομικής ανάλυσης, της μοντελοποίησης και των προβλέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Filter