Ο Maurice Delcroix εφαρμόζει την κειμενική ανάλυση στο έργο του Racine, της Marguerite Yourcenar και μερικών άλλων, ανατοποθετώντας τη μέσα στη μεθοδολογική ζύμωση. Διδάσκει γαλλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και στις Σχολές Ναμίρ.

Filter