Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μαρία Χαλκίδη

Η Δρ. Μαρία Χαλκίδη γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1974. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα το 1999 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελείωσε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα Διαχείριση Ποιότητας και Αβεβαιότητας σε Περιβάλλον Εξόρυξης Γνώσης το 2003 στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από το 1999 εργάζεται σαν ερευνήτρια στην ομάδα "Εξόρυξης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό" στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ συμμετέχοντας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα εξόρυξης γνώσης, διαχείρισης προτύπων, διαχείρισης δεδομένων και γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Επίσης έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο (με τη Springer Verlag). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.db-net.aueb.gr/mhalk/

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: