Ο Μανώλης Μιχαλοδημητράκης είναι Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στο Πολυτεχνείο της Κρήτης.

Filter