Ο Κ.Ν. Μπακιρτζής είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Εμψύχωση και τη Δυναμική των Ομάδων. Μετά από σπουδές Φυσικής στο ΑΠΘ, παρακολούθησε στη Γαλλία πλήρεις κύκλους βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών στα Παιδαγωγικά (Paris III) και στην Κλινική – Κοινωνική Ψυχολογία (Paris VII). Παράλληλα εκπαιδεύτηκε συστηματικά σε μεθόδους εμψύχωσης και ψυχοθεραπείας.

Filter