Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επικοινωνία και Αγωγή

23,89 21,50

Επικοινωνία και Αγωγή

23,89 21,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31402
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0898-6
  • Έκδοση:
   3η ανατύπωση, Νοέμβριος 2006 || 1η, Ιανουάριος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557218
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   385
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η ολιστικού προσανατολισμού σύνθεση δεδομένων και αναλύσεων που προέρχονται από την ιστορία της γενικότερης παιδείας-αγωγής, καθώς και από θεωρίες, έρευνες και παιδαγωγικές εμπειρίες που συνδέονται με το έργο του κάθε παιδαγωγού και εκπαιδευτικού. Σε συνδυασμό με την εκπαδιευτική εμπειρία και πρακτική του συγγραφέα, προέκυψε ο θεωρητικός και μεθοδολογικός άξονας της προβληματικής που αναπτύσσεται συσχετίζοντας το φαινόμενο της επικοινωνίας με τις διεργασίες της αγωγής. Πρόκειται για τη διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου μέσω της εμπειρίας επικοινωνίας με το περιβάλλον. Ως βασικά στοιχεία της διεργασίας συνάντησης και συνάρθρωσης του περιβάλλοντος, ανθρώπινου και φυσικού, με τον εσωτερικό-ψυχικό κόσμο αναγνωρίζονται το συγκινησιακό φαινόμενο και η βιωματική εμπειρία. Μέσω αυτής της συνάντησης γεννιούνται και αναπτύσσονται ο ψυχικός κόσμος. η προσωπικότητα και οι επιθυμίες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα, όπως και αποκτώνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες σε όλους τους τομείς των ψυχικών λειτουργιών. Υποστηρίζεται ότι η βίωση των συγκρινήσεων βρίσκεται στη βάση των ψυχο-σωματικών λειτουργιών, καθιστώντας δυνατή τη συνάντηση με το περιβάλλον και την ιδιοποίηση στοιχείων του. Μ’ αυτή την έννοια, το συγκινησιακό βίωμα αναγνωρίζεται ως η κεντρική κοινωνιο-ψυχο-σωματική λειτουργία για την κατανόηση της δημιουγίας και της δυναμικής τόσο του ψυχικού όσο και του κοινωνικού, του ενδοψυχικού και του διαψυχικού, μέσα από τη θεσμίζουσα και συγχρόνως θεσμιζόμενη διαλεκτική τους σχέση ως επι-κοινωνία, δυαδική ενότητα και κοινωνία των ψυχών, ως συντάντηση και, βασικά, ως συν-κίνηση.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα
Το διαλεκτικό μοντέλο της επικοινωνίας
Η αυτοκεντρική διάσταση
Η αλλοκεντρική διάσταση
Η ομοκεντρική διάσταση
Η διαλεκτική της επικοινωνίας
Το φαινόμενο της επικοινωνίας στην πρώτη παιδική ηλικία και η γένεση του ψυχικού κόσμου
Η παιδαγωγική της επικοινωνίας
Παιδαγωγική σχέση και ρυθμιστική παρέμβαση
Η ουδέτερη σχέση
Η συν-πάσχουσα σχέση
Η παρεμβατική σχέση
Πραγματοποιηθείσες έρευνες, παράλληλες εμεπιρίες και εφαρμογές
Προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο και γενικές αρχές
Προεκτάσεις του μοντέλου: Μέθοδοι, μεθοδολογικές αρχές και τεχνικές εφαρμογής
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες