Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Kieran McCartan

Ο Kieran McCartan είναι αναπληρωτής καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο West England, όπου είναι επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Κοινωνικών Επιστημών. Έχει μελετήσει τις καταβολές και τα αίτια των σεξουαλικών εγκλημάτων, καθώς και τις κοινωνικές συνέπειές τους στους σεξουαλικούς παραβάτες. Έχει εμπειρία στην έρευνα ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας, όπως και στην έρευνα μικτών μεθόδων. Διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο της Minnesota, στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο San José και στο Πανεπιστήμιο Griffith. Είναι επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα έρευνας του Πανεπιστημίου του Huddersfield.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: