Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου

45,00 40,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου

45,00 40,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122083914
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2478-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551345
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Real world research, 4e
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   812
Περιγραφή

Το βιβλίο Η έρευνα του πραγματικού κόσμου μάς προσφέρει έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Συνδυάζει υλικό και προσεγγίσεις από διαφορετικά πεδία των κοινωνικών επιστημών και αξιοποιεί τις προσεγγίσεις ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας, καθώς και τον συνδυασμό τους, δηλαδή τα ερευνητικά σχέδια μικτών μεθόδων.
Η τέταρτη, πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει:
• Ένα νέο κεφάλαιο για τις βιβλιογραφικές έρευνες και τις βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις.
• Νέες συζητήσεις για την επίπτωση της έρευνας στην αλλαγή πολιτικών, ειδικά σε αναδυόμενα και ευαίσθητα πεδία – με έμφαση στη δεοντολογία της έρευνας.
• Περισσότερα παραδείγματα διεπιστημονικών ερευνών και των αποτελεσμάτων τους.
• Το θέμα της εκπαίδευσης στις μεθόδους έρευνας και της μελλοντικής έρευνας.
Το δημοφιλές αυτό βιβλίο αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για φοιτητές και φοιτήτριες που διεξάγουν έρευνα τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μεταπτυχιακού/διδακτορικού και είναι επίσης χρήσιμο σε επαγγελματίες που διεξάγουν έρευνα στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Τρόποι αξιοποίησης αυτού του βιβλίου

Τα βασικά βήματα διεξαγωγής μιας έρευνας

Πρόλογος από τους επιμελητές της ελληνικής έκδοσης

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα

Κεφάλαιο 3 Αναπτύσσοντας τις ιδέες σας

Κεφάλαιο 4 Γενικά ζητήματα που αφορούν το ερευνητικό σχέδιο

Κεφάλαιο 5 Βιβλιογραφική έρευνα

Κεφάλαιο 6 Προκαθορισμένα ερευνητικά σχέδια

Κεφάλαιο 7 Ευέλικτα ερευνητικά σχέδια

Κεφάλαιο 8 Ερευνητικά σχέδια πολλαπλών στρατηγικών (μικτών μεθόδων)

Κεφάλαιο 9 Ερευνητικά σχέδια για ειδικούς σκοπούς: αξιολόγηση, δράση και αλλαγή

Κεφάλαιο 10 Παράγοντες που σχετίζονται με τη δεοντολογία και την πολιτική

Κεφάλαιο 11 Δειγματοληπτικές έρευνες και ερωτηματολόγια

Κεφάλαιο 12 Συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης

Κεφάλαιο 13 Τεστ και κλίμακες

Κεφάλαιο 14 Μέθοδοι παρατήρησης

Κεφάλαιο 15 Επιπλέον μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Κεφάλαιο 16 Η σύνταξη μιας ερευνητικής πρότασης

Κεφάλαιο 17 Ανάλυση και ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων

Κεφάλαιο 18 Ανάλυση και ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων

Κεφάλαιο 19 Ερευνητικές αναφορές, διάχυση και επόμενα βήματα

Παράρτημα A: Ειδικό λογισμικό για τις ποσοτικές αναλύσεις

Παράρτημα Β: Ειδικό λογισμικό για τις ποιοτικές αναλύσεις

Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Βιβλιογραφία και ευρετήριο συγγραφέων

Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες