Ο καθηγητής John Livernois είναι Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επι- στημών του University of Guelf, όπου και διδάσκει. Δίδαξε επίσης στα Πανεπιστήμια Southampton και Alberta.

Filter