Ο Jean Copans διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Jules Verne de Picardie.

Filter