Η Ίρις Τζαχίλη (γεννήθηκε το 1944) είναι αρχαιολόγος και διδάσκει Προϊστορική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συμμετέχει στην ανασκαφική έρευνα του οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας και ειδικεύεται στη μελέτη της υφαντικής στις προϊστορικές κοινωνίες. Έργα της ίδιας: Υφαντική και Υφάντρες στο Προϊστορικό Αιγαίο – Παν. Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 1997.

Filter