Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γεώργιος Παυλίδης

Ο Γεώργιος Παυλίδης είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ασχολείται με την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων που προκαλεί η ένταξη προϊόντων και υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ευφυής άντληση πληροφοριών και γνώσεων από τα συσσωρευμένα επιχειρησιακά δεδομένα και η τεκμηριωμένη ανάπτυξη, εφαρμογή και εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται τα μεγάλης κλίμακας και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: