Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ολοκληρωμένη Τεχνολογία Πληροφορικής

29,86 26,87

Ολοκληρωμένη Τεχνολογία Πληροφορικής

29,86 26,87

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31907
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0896-X
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   9564203
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   391
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό προσφέρει στους υπεύθυνους πληροφορικής και στα υπόλοιπα στελέχη μιας επιχείρησης: 1. Εμπλουτισμένη θεώρηση επί του περιεχομένου ορισμένων βασικών εννοιών, 2. Οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας παραγωγής τεκμηριωμένων στρατηγικών εξυγίανσης και διαφοροποίησης, 3. Δομημένη αναπαράσταση της δυναμικής διαφόρων επιχειρηματικών θεσμών, μονάδων, πολιτικών ποιοτικής δράσης, πρόληψης και αντιμετώπισης δυσχερειών, 4. Σχόλια και προτάσεις που αφορούν τα προσόντα, τις ικανότητες, τις αρμοδιότητες, τους στόχους και την αξιολόγηση των στελεχών μιας μονάδας, 5. Ανάλυση και κατηγοριοποίηση των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων σε χωροχρονική αντιστοιχία με τις πραγματικές συνθήκες σταδιακής ανάπτυξης και εφαρμογής και 6. Κάλυψη μιας σειράς από παράγοντες με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προεκτάσεις, όπως το θέμα της ασφάλειας. Παράλληλα, στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα συνδετικό κρίκο αναφοράς, μια κοινή βάση για ένα διάλογο μεταξύ ατόμων με ίδια ή παρεμφερή παιδεία, ειδίκευση και επιδιώξεις, στα πλαίσια του οποίου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλεγεί και να ασχολείται δημιουργικά με αυτό που του αρέσει, βρίσκοντας ταυτόχρονα ηθική (και όχι μόνο) αναγνώριση του έργου που επιτελεί.

Περιεχόμενα

Βασικά γνωρίσματα και παράμετροι
Κρυφές πτυχές διοίκησης
Περιεχόμενο και αλληλεπίδραση
Ορισμένα καίρια σημεία
Τάσεις και εξελίξεις

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες