Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γεώργιος Δαρδανός

Ο Γιώργος Δαρδανός, γεννημένος στην Άνδρο το 1942, εμφανίστηκε στο χώρο του βιβλίου πριν από 54 χρόνια. Στην αρχή εργάστηκε ως τυπογράφος. Το 1963 (συν)ίδρυσε την εκδοτική εταιρεία «GUTENBERG»∙ στον όμιλο των επιχειρήσεών του ανήκουν ακόμη οι εκδοτικές εταιρείες ΤΥΠΩΘΗΤΩ, ΣΠΟΥΔΗ και ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει πάνω από 4.000 νέους τίτλους βιβλίων•
Έχει διατελέσει μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βι-βλιοθήκης, μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, υπήρξε ιδρυ-τικό μέλος και Πρόεδρος του Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου και για 37 χρόνια Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομο-σπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ). Μαζί με συναδέλφους του ασχολή-θηκε με την οργάνωση των εκθέσεων βιβλίων. Είναι εμπνευστής και Πρόεδρος της 1ης Γιορτής Βιβλίου στην Κηφισιά. Επίσης, εμπνευστής και μέλος της επι-τροπής για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας το 2001 στην Διε-θνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης.
Η δωρεάν διανομή σε όλους τους εκδότες του ISBN, η ίδρυση του Σπι-τιού του Βιβλίου, η μειωμένη φορολόγηση του βιβλίου καθώς και η ενιαία τιμή του, είναι επίσης μερικά από όσα πάλεψε και πέτυχε κατά τη διάρκεια της θη-τείας του ως πρόεδρος της ΠΟΕΒ.
Πρωτοστάτησε με τον Μάκη Αρσένη στην ίδρυση βιβλιοθηκών σε κάθε σχολείο της χώρας: Ιδρύθηκαν οι πρώτες πεντακόσιες βιβλιοθήκες αλλά δεν εμπλουτίστηκαν ποτέ, δεν άνοιξαν τις πόρτες τους στην κοινωνία και οι περισ-σότερες κατέληξαν αποθήκες με σπασμένα θρανία και παλιούς υπολογιστές. Τα υπάρχοντα βιβλία παραμένουν ακόμα φυλακισμένα. Για τον εμπλουτισμό των επόμενων βιβλιοθηκών, εγκρίθηκαν αρχικά εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ. Μόνο το 1/9 του ποσού διετέθη τελικά για το σκοπό αυτό. Τα υπόλοιπα χάθηκαν στην πορεία. Αυτή είναι η πικρότερη εμπειρία του από την 37χρονη πορεία του στα κοινά του βιβλίου.
Η συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνει άρθρα και εργασίες γύρω από τα προβλήματα του βιβλίου, κείμενα σχετικά με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Μαζί με άλλους έγραψε το βιβλίο «Το κοινωνικό περιεχόμενο της επανάστασης στην Άνδρο», επιμελήθηκε το βιβλίο «Χοροί της Άνδρου, Συρτός και Μπάλος», δημοσίευσε συλλογή κειμένων με τίτλο «Όταν η γάτα γλύφει τη λίμα» ενώ σε επι-μέλειά του δημοσιεύτηκε το βιβλίο «Οι παπαγάλοι δεν διαβάζουν βιβλία» και πρό-σφατα το βιβλίο «Σελίδες στην οθόνη ή στο χαρτί; Το μέλλον της ανάγνωσης». Σύ-ντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο με τίτλο «Το μπαγιόκο» με κείμενα που αφο-ρούν άλλες εποχές. Μαζί με άλλους εξέδωσε την ημερήσια εφημερίδα «ΠΡΩ-ΤΗ».
Ασχολείται με θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας του της Άνδρου, καθώς και του Αγίου Στεφάνου Αττικής όπου διαμένει. Συμμετέχει ενεργά στα κοινά ως πολίτης.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες