εξώφυλλο Τυπικά και Άτυπα Μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις στο Πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών