Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τυπικά και Άτυπα Μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις στο Πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης

0,00

Τυπικά και Άτυπα Μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις στο Πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης

0,00

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-291-5
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   402291A
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   656
Περιεχόμενα

Κεντρικές εισηγήσεις: Perturbating mathematics education: some complex and diverse thoughts from a South African Experience, Mathematics in the curriculum and popular culture
Στάσεις, πεποιθήσεις και μάθηση των μαθηματικών, Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης
Ερευνητικές εργασίες (Θεματικές ενότητες): Η μάθηση των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου: σε αναζήτηση σχέσεων και δεσμών, Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες στην τάξη των μαθηματικών: αξιοποιώντας τις εμπειρίες όλων των παιδιών, Ο ρόλος των πολιτισμικών τεχνουργημάτων και εργαλείων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου, Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για μια κοινωνικο-πολιτισμική οπτική της μαθηματικής εκπαίδευσης, Το άτομο, η κοινωνία και ο πολιτισμός: αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης
Ομάδες ανταλλαγών
Αναρτημένες εργασίες
Ευρετήριο εισηγητών

[Περισσότερα...]