Ο Δημήτρης Ψαλτόπουλος είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην οικονομική της ανάπτυξης και την ανάλυση διαρθρωτικών μεταβολών.

Filter