Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομική της Ανάπτυξης

60,00 54,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Οικονομική της Ανάπτυξης

60,00 54,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94645243
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2167-4
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550636
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Development economics
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   734
Περιγραφή

H οικονομική της ανάπτυξης ως τομέας των οικονομικών έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε επιλεκτικές διαστάσεις της ανάπτυξης –ιδιαίτερα στην ταχεία αύξηση του εισοδήματος, τη μείωση της ακραίας φτώχειας και την αυξανόμενη ικανοποίηση των βασικών αναγκών– σε ορισμένες χώρες και σε συγκεκριμένα τμήματα των πληθυσμών τους. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί συνεχείς αποτυχίες σε άλλες διαστάσεις της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην ευπάθεια απέναντι στα σοκ, την αυξανόμενη ανισότητα και αδικία και τη μη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το βιβλίο αυτό προορίζεται για προπτυχιακούς φοιτητές ανώτερης βαθμίδας στα οικονομικά και για μεταπτυχιακούς φοιτητές δημόσιας πολιτικής, αναπτυξιακής πρακτικής ή συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων. Παρέχει μια ευρεία προοπτική σχετικά με τις καταβολές και τους μηχανισμούς της ανάπτυξης και αναλύει τις θεωρητικές και εμπειρικές αναλυτικές τεχνικές που οι οικονομολόγοι της ανάπτυξης μπορούν να εφαρμόσουν.
Ελπίζουμε ότι η συμβολή του βιβλίου για τους φοιτητές δεν θα περιοριστεί στην απόκτηση των δεξιοτήτων ενός οικονομολόγου της ανάπτυξης και στην υπό ευνοϊκούς όρους ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά ότι θα τους εμπνεύσει και θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκομίσουν τα ποικίλα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η σκέψη και η πρακτική της ανάπτυξης στους οικονομολόγους ως ευσυνείδητους πολίτες του κόσμου.

Περιεχόμενα

Κατάλογος Σχημάτων
Κατάλογος Πινάκων
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τι είναι η ανάπτυξη; Δείκτες και ζητήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η κατάσταση της ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ιστορία της σκέψης στην οικονομική της ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 4.1: Οικονομετρία της ανάλυσης επιπτώσεων
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 4.2: Αξιολόγηση επιπτώσεων σε μακροοικονομικό επίπεδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανάλυση της φτώχειας και της ευπάθειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ανισότητα και αδικία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Διεθνές εμπόριο και στρατηγικές εκβιομηχάνισης
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 8.1: Λύση στο υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης Solow
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ενδογενής οικονομική μεγέθυνση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Διεθνή χρηματοοικονομικά και ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Πληθυσμός και ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Εργασία και μετανάστευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τους φτωχούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Προγράμματα κοινωνικής βοήθειας και στόχευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Πόροι κοινής ιδιοκτησίας και προσδιοριστικοί παράγοντες της συνεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Ανθρώπινο κεφάλαιο: Εκπαίδευση και υγεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Ο αγροτικός τομέας για την ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: Η αναπτυξιακή βοήθεια και η αποτελεσματικότητά της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Θεσμικές καινοτομίες και ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Πολιτική οικονομία και ο ρόλος του κράτους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: Η οικονομική των αγροτικών νοικοκυριών
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες