Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δημήτριος Μπενέκος

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΕΝΕΚΟΣ σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και δίδαξε την ελληνική γλώσσα στα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών σε δημόσια γερμανικά σχολεία (1977-2003). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (1972-75) και αργότερα ανακηρύχτηκε διδάκτωρ της Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 1983 μέχρι το 2003 ήταν αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφα-λίας (Landesinstitut für Schule Nordrhein-Westfalen) ως ειδικός σύμβουλος για θέματα ελληνισμού, συγγραφής ελληνόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων, για ανίχνευση, εύρεση και εφαρμογή νέων διδακτικών μορφών για την πολυγλωσσική εκπαίδευση των νέων και, τέλος, για την επιμόρφωση Ελλήνων ως και αλλοδαπών εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετείχε σε ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες, διεθνείς ημερίδες και ερευνητικά προγράμματα. Από το 1993 μέχρι το 2003, κάτω από τη συντακτική του διεύθυνση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τέσσερα βιβλία γλώσσας με το γενικό τίτλο «Τα Ελληνικά μας», για τους έλληνες μαθητές που διδάσκονται τα ελληνικά σε γερμανικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη σειρά αυτή των γλωσσικών βιβλίων συμμετείχε επίσης ως συγγραφέας Κεφαλαίων και ήταν υπεύθυνος για την επιλογή λαογραφικών θεμάτων και κατάλληλων για τις σχετικές θεματικές ενότητες ελληνικών και γερμανικών πολιτιστικών στοιχείων. Διετέλεσε μέλος της συντακτικής επιτροπής του γερμανικού Υπουργείου Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, που σχεδίασε και συνέταξε τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της Μητρικής Γλώσσας στις τάξεις 1η-6η και 7-10η. Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» στη Γερμανία (1997-2001) και συμμετείχε σε Ομάδες Εργασίας και Ερευνών στο εν λόγω πρόγραμμα. Το 2003 εξελέγη επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο το «Λαϊκό πολιτισμό και Εκπαίδευση» και το 2007 ανέλαβε τα καθήκοντα Αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Προέδρου του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Ι.. Έχει διδάξει σε προγράμματα εξομοίωσης εκπαιδευτικών, έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες λαογραφικού και παιδαγωγικού περιεχομένου και έχει λάβει μέρος σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια ως εισηγητής για θέματα ειδικότητάς του, στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: