εξώφυλλο Διακριτά Μαθηματικά, ενιαίος τόμος

Χρήστος Μπούρας

Έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 1985 και στη συνέχεια απέκτησε ΤΟ Διδακτορικό Δίπλωμά του από το ίδιο Τμήμα. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο Αλγόριθμοι και Εφαρμογές σε Δίκτυα και Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Ανάλυση της Απόδοσης Δικτυακών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα και Πρωτόκολλα Η/Υ, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Δικτυακά Εικονικά Προβάλλοντα, Θέματα Χρέωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα και Υπηρεσίες, Θέματα παγκόσμιου Ιστού. Έχει 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος επιτροπών οργάνωσης και προγράμματος και κριτής σε αρκετά ερευνητικά και αναπτυξιακά ελληνικά και διεθνή έργα και είναι συγγραφέας 8 βιβλίων στα ελληνικά.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: