Η Χρίστινα Τεσσαρομμάτη είναι πτυχιούχος της Ιατρικής και Οδοντιατρικής με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Φαρμακοκινητική στο maximilian Universitaet του Μονάχου, Γερμανία. Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Filter