εξώφυλλο Πολιτικές Φαρμάκου & Φτωχοποίηση των Νοικοκυριών κατά την Οικονομική Κρίση

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

Ο Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος έχει πτυχίο Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το University of Athens MBA με ειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια παρουσιάζοντας αποτελέσματα μελετών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν το health-care management, τη μέτρηση της αποδοτικότητας επενδύσεων στην υγεία και την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: