Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτικές Φαρμάκου & Φτωχοποίηση των Νοικοκυριών κατά την Οικονομική Κρίση

28,00 25,20

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Πολιτικές Φαρμάκου & Φτωχοποίηση των Νοικοκυριών κατά την Οικονομική Κρίση

28,00 25,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122075937
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2319-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουαρίου 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550647
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   468
Περιγραφή

Η εμπειρία των τελευταίων 15 ετών έχει δείξει ότι η οικονομική κρίση επέφερε σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση των εισοδημάτων, μείωση της απασχόλησης και αύξηση της φτώχειας και των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων. Οι πολίτες στερήθηκαν την ικανοποίηση βασικών αναγκών διαβίωσης, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, ανησυχητική επιδείνωση παρουσίασαν για πρώτη φορά οι δείκτες υγείας της χώρας μας, ενώ επιδεινώθηκαν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό το βιβλίο αναλύει τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων για την υγεία και τα φάρμακα στην ευημερία των πολιτών. Μελετάται το μακροοικονομικό και δημογραφικό περιβάλλον της Ελλάδας πριν και μετά την κρίση και δίνεται έμφαση στην παρατηρούμενη ιδιωτικοποίηση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Διαπιστώνεται ότι αυτή η τάση αυξάνει σημαντικά τις καταστροφικές φαρμακευτικές δαπάνες των νοικοκυριών. Η κατάσταση φτώχειας στην οποία βρίσκονται ήδη πολλά νοικοκυριά επιδεινώνεται, ενώ άλλα αναβάλλουν ή παραιτούνται εντελώς από την απαραίτητη υγειονομική φροντίδα. Για να αντιστραφεί η κατάσταση, χρειάζονται πολιτικές που να εναρμονίζουν τους δημοσιονομικούς στόχους με τις κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες των πολιτών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Εισαγωγή
2. Το μακροοικονομικό, δημογραφικό και υγειονομικό προφίλ της Ελλάδας
3. Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου
4. Δαπάνες για υγεία και φάρμακο σε Ελλάδα και Ευρώπη
5. Οικονομικοί κίνδυνοι και φτωχοποίηση λόγω των ιδιωτικών φαρμακευτικών δαπανών
6. Ιδιωτική ζήτηση φαρμάκου: το προφίλ των καταναλωτών
7. Προσδιοριστικοί παράγοντες των ιδιωτικών φαρμακευτικών δαπανών: οικονομετρική ανάλυση
8. Ανεκπλήρωτες φαρμακευτικές ανάγκες
9. Σύνοψη και συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Παράρτημα
Ευρετήριο πινάκων
Ευρετήριο γραφημάτων
Ευρετήριο σχημάτων
Ευρετήριο ένθετων κειμένων
Συντομογραφίες
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες